When words fail

Frilans oppdrag fra kunde; Et verk basert på James Joyce’s Ulysses.
Plakaten er satt sammen av tre bilder, bygd opp av taktile referanser til de tre delene av boken.
Når ordene feiler, står kun tegnene igjen. Alle tegnene i boken er plukket ut og snakker sitt eget språk om handlingen.