All art should be banned

Etter utgivelsen av “A Clockwork Orange”, skjedde det en rekke “copy-cat”- forbrytelser som kopierte de voldelige scenene fra bok og film. Forfatter Anthony Burgess kom da med dette sitatet: “All art should be banned”, og forklarte at boken hans er ment som et stykke kunst, og hvis ikke folk kan forholde seg til kunsten uten å ta den bokstavelig, så må all kunst forbys. Posteren visualiserer prosessen av å tilintetgjøre og forby kunsten.
Digital collage, A0 print.