[:en]Fjørtoft[:no]Fjørtoft [:]

[:en]Illustration for a anniversary publication, Fjørtoft Turn og idrottslag. 2017[:no]Illustrasjoner for jubileumsbok, Fjørtoft turn og idrottslag.
2017.[:]