When words fail

[:en]A commissioned piece based on James Joyce’s Ulysses.
Three separate images featuring objects with references to the three parts of the book, all merged into one.[:no]Frilans oppdrag fra kunde; Et verk basert på James Joyce’s Ulysses.
Plakaten er satt sammen av tre bilder, bygd opp av taktile referanser til de tre delene av boken.
Når ordene feiler, står kun tegnene igjen. Alle tegnene i boken er plukket ut og snakker sitt eget språk om handlingen.[:]